Blader door transcripties » Stadsarchief Amsterdam
archieftoegang 5075, inventarisnummer 10519, pagina 136

Transcriptie

cerneert waarvan zij wel expresselijk zijn protes¬
teerende by deese
Actum in presentie als vooren
D: Vanden Brink
D Vanden Brink
A: Fred. Adams
Heeden den 7 November Ao. 1760
heb ik Daniel van den Brink openbaar Nota¬
dis binne Amsterdam ten vesoeken van
de Heer Jan Baalde Coopman binnen deese stadt gein¬
terpelleert De Heeren Jan & Theod. van Marselis mee
de Cooplieden alhier
omme te hebben behoorlijke Acceptatie van een
onigineele wisselbrieff waarvan Comije
hier vooren is staande waar op geme. Heeren van
Marselis ten antwoord gaven dat zij dezelve Wissel¬
brief niet zullen accepteeren, voor die geene
voor wiens reekening deselve getrokken is
Overzulks heb ik Notaris welexpresselijk gepro¬
testeert zoo als ik protesteere bij deese van non
acceptatie der voorsz: Wisselbrieff mits¬
gaders van Wissel en herwissel en voorts
van alle Eesten schaden en Intressen omme
alle deselve te vinden en verhalen zoo als na
regten en Wisselsteyl is behorende
Aldus Geprotesteert binne Amsterdam ter
Ppresenttie van Joannes van den Brink en Adam
Fredrik Adami als getuijgen
En daar na tenzelven dagen Compareerden
voor mij Notaris voornoemt de gemelde Heeren
Jan & Theod. van Marselis, en verklaarden desel¬
ve Wisselbrief te zullen Accepteeren onder
protest ter Eere en voor reekening van den
Trekker ( en verder nog anders niet reservee¬
rende hun regt van remboursement teegens
deselve en alle anderen geme. Wisselbrief gecon¬
eerneert

Bronvermelding

Stadsarchief Amsterdam, archieftoegang 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventarisnummer 10519, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 november ,december

Ga naar de volgende pagina (137)  Ga naar de vorige pagina (135) Nieuwe zoekopdracht

Scan


Klik op de afbeelding om het te vergroten en de transcriptie ernaast te zien

Kunstmatige intelligentie (AI)

De transcriptie is door de computer gemaakt via automatische handschriftherkenning.
De samenvatting wordt door de computer gemaakt op basis van een taalmodel.
Beide kunstmatige intelligentie taken zijn niet perfect, maar vaak ruim voldoende zodat het historische document begrijpelijk wordt.

Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/