Transkripte durchsuchen » Amsterdam Stadtarchiv
Archivzugang 5075, Inventarnummer 11929, Blatt 98

Transkription

Op Heden den 23 Mat
Jaer 1755 Compareerde voor mij Jan
Verleeij Notaris Ppublicq bijden Ed
Hove van Holland Geadmitt
binnen amsterdam resideerende
Schipper
n 21e: Maij
1755
144
de
Schippr: Fredrik Baukes voerende 't Schip
Anna galeij Laast gekomen van Bourdeaux
-
wonende hij Comparant te Woudsen te
^thans
dog Sijnde present binnen dese Stad
Dewelke Verklaarde bij deese te Constitueeren en
Magtig Te maken de Heer Volkert de
Vries wonende alhier
Omme in alle Gevallen Zijn Comparants persoon
te Representeeren en Zo van reets gedaane als
nog te doene Rijzen met het voorschreven Schip
zo lange Hij Comparant het Zelve als Schipper
zal voeren van en ijgelijk te eijschen voderen en
ontfangen alle t geene sem Comparant
voor vragt penningen ordinaire en Extra ordi¬
naire avarijen ongelden en Legdaagen of ander¬
Zints bevonden z alwerden te Competeeren,
ingevolgen de Cognossementen Rekeningen
of anderen beschijden ^ van alle ontfangsten
quitantie verleenen met een ijgelijk te mogen
rekenen Liquideerenn, en agusteeren
Mitsgaders accordeeren Transigeeren of
Compromitteeren des nods ook in regten te
Lageeren en Zijn Comparants zaken voor alle
Regters geregten en regts Collegien waar te
neerdien uijt te Voeren en te vervolgen
tot den uijteijnde en executie toe Arresen te doen die te vervolgen
en weder te onts Zaan alle gerequireerde

Bronvermelding

Amsterdam Stadtarchiv, Archivnummer 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, Inventar nummer 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Zur nächsten Seite (99)  Zur vorherigen Seite gehen (97) Neue Suche

Scan


Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern und die Transkription daneben anzuzeigen

Künstliche Intelligenz (KI)

Die Transkription erfolgte computergestützt mittels automatischer Handschrifterkennung.
Die Zusammenfassung wird vom Computer auf Basis eines Sprachmodells erstellt.
Beide Aufgaben der künstlichen Intelligenz sind nicht perfekt, aber oft mehr als ausreichend, damit das historische Dokument verständlich wird.

Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/