Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 99

Transcription

Cautien te stellen en de Borgen Weder te
Beloven een Wele te ontlaar Ag
Gestente tellamende Zoogen Wallee te
te Bevrijden, Mets gaders ook Comiciliu
te kiesen en voorts Soo in als buijten Regte
nog Alles meer te doen en Verrigten 't geen
eijst zal werden en hij Comparant Ze
present zijnde soude konnen of mogen
met magt van Substitiutie mede Zo in alle
en Regten
Ende ^ voor zo verre door de geconstitueerd
nog geen substitutie zal zijn Gedaan
hij Comparant inmiddels tot Sijn gemagtigdens
Constitueerde ^ ad Lites d E E Abraham
Mijlius en Anthonij Ulrigh van Pleuren te Sam
& ider in 't bisonder
Belovende van waarde te houden en vo
houden alle 't geene uijt kragte desez zal
werden Gedaan en Verrigten onder verba
Als na regten
Gepasseertin Amsterdam te goort pes
Abraham grasper en Hendrik Meijer Sunior als getuij
Gredrijk Barkes
Abraham Grasper
Jan Verleij
Nots:
Hindrik Mejen Jar
Schiper

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (100)  Go to the previous page (98) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/