Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 98

Transcription

Op Heden den 23 Mat
Jaer 1755 Compareerde voor mij Jan
Verleeij Notaris Ppublicq bijden Ed
Hove van Holland Geadmitt
binnen amsterdam resideerende
Schipper
n 21e: Maij
1755
144
de
Schippr: Fredrik Baukes voerende 't Schip
Anna galeij Laast gekomen van Bourdeaux
-
wonende hij Comparant te Woudsen te
^thans
dog Sijnde present binnen dese Stad
Dewelke Verklaarde bij deese te Constitueeren en
Magtig Te maken de Heer Volkert de
Vries wonende alhier
Omme in alle Gevallen Zijn Comparants persoon
te Representeeren en Zo van reets gedaane als
nog te doene Rijzen met het voorschreven Schip
zo lange Hij Comparant het Zelve als Schipper
zal voeren van en ijgelijk te eijschen voderen en
ontfangen alle t geene sem Comparant
voor vragt penningen ordinaire en Extra ordi¬
naire avarijen ongelden en Legdaagen of ander¬
Zints bevonden z alwerden te Competeeren,
ingevolgen de Cognossementen Rekeningen
of anderen beschijden ^ van alle ontfangsten
quitantie verleenen met een ijgelijk te mogen
rekenen Liquideerenn, en agusteeren
Mitsgaders accordeeren Transigeeren of
Compromitteeren des nods ook in regten te
Lageeren en Zijn Comparants zaken voor alle
Regters geregten en regts Collegien waar te
neerdien uijt te Voeren en te vervolgen
tot den uijteijnde en executie toe Arresen te doen die te vervolgen
en weder te onts Zaan alle gerequireerde

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (99)  Go to the previous page (97) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/