Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 675

Transcription

was Competeerende zo verklaarde
zy deselve tot dato deeses ten vollen
en finalyk te quiteeren, zonder dies
weegen iets verder ofte meerder te
reserveeren met belofte zyn E ten
allen tyden te zullen indemneeren
inguarandeeren als meede vry kont
en schadeloos te zullen houden van
alle namaninge op en aanspreeke
die zyn E diesweegen zoude mogen
werden aangedaan, en zulx alles on¬
der wel voorbedagte renuntiatie
vant doen van nader of herreeke
ning, erreur, relief en alle andere
behulpmiddelen in regten bekend
die haar in prajuditie deeseste
buate zoude konnen of mogen.
komen daartoe verbindende haar
persoon en goederen als na regten
Actum Amsterdam present Hen¬
drik wythoff en Joannes van den Brink
als getuygen anna maria boddens
HWijthopf
D Vanden Brink
Nots
Dl: Vanden Brink

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (676)  Go to the previous page (674) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/