Blader door transcripties » Stadsarchief Amsterdam
archieftoegang 5075, inventarisnummer 10518, pagina 622

Transcriptie

Heeden den 7 October Anno 1760
heb ik Daniel vanden Buinkopenbaar
Notaris binne Amsterdam ten versoeken van
de heeren Somerhuijs & Compe. Cooplieden
binne deese stadt geinterpelleert de
heer Jan Hendk. Koning meede Coopman alhier
omme te hebben behoorl ke acceptatie van
een origineele wisselbrieff waar van
ije hier vooren is staande waar op
gemelde heer Koning ten antwoord
gaff dat hy deselve Wisselbrieff niet
zal accepteeren bij faute van
remise
Overzulks heb ik Notaris wel expresselyk
geprotesteert zoo als ik protesteere bij deese
van non acceptatie der voorsz: Wesselbrie
mitsgaders van wissel en herwissel en voor
van alle Costen schaden en Intressen omme
alle dezelve te vinden en verhalen zoo
als na regten en wisselsteil is behorende
Alrus heprotesteert binne Amsterdam te
pnssentie van Hendrik Withoff en
Adam Fredrik Asami als getuigen
D Vanden Brink
H Witn
Fredk. Adami

Bronvermelding

Stadsarchief Amsterdam, archieftoegang 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventarisnummer 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Ga naar de volgende pagina (623)  Ga naar de vorige pagina (621) Nieuwe zoekopdracht

Scan


Klik op de afbeelding om het te vergroten en de transcriptie ernaast te zien

Kunstmatige intelligentie (AI)

De transcriptie is door de computer gemaakt via automatische handschriftherkenning.
De samenvatting wordt door de computer gemaakt op basis van een taalmodel.
Beide kunstmatige intelligentie taken zijn niet perfect, maar vaak ruim voldoende zodat het historische document begrijpelijk wordt.

Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/