Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 622

Transcription

Heeden den 7 October Anno 1760
heb ik Daniel vanden Buinkopenbaar
Notaris binne Amsterdam ten versoeken van
de heeren Somerhuijs & Compe. Cooplieden
binne deese stadt geinterpelleert de
heer Jan Hendk. Koning meede Coopman alhier
omme te hebben behoorl ke acceptatie van
een origineele wisselbrieff waar van
ije hier vooren is staande waar op
gemelde heer Koning ten antwoord
gaff dat hy deselve Wisselbrieff niet
zal accepteeren bij faute van
remise
Overzulks heb ik Notaris wel expresselyk
geprotesteert zoo als ik protesteere bij deese
van non acceptatie der voorsz: Wesselbrie
mitsgaders van wissel en herwissel en voor
van alle Costen schaden en Intressen omme
alle dezelve te vinden en verhalen zoo
als na regten en wisselsteil is behorende
Alrus heprotesteert binne Amsterdam te
pnssentie van Hendrik Withoff en
Adam Fredrik Asami als getuigen
D Vanden Brink
H Witn
Fredk. Adami

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (623)  Go to the previous page (621) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/