Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 536

Transcription

zeer hard moesten zeer swaar zeijlen
blyvende het schip nog lek quamen
den 31 dito inde zond van waar
zi den 6 september weeder vertrocken
met een zuijd oostewind dat als
zy buyten het kol waren het zeer
stel wierd lopende de wind na het
noord westen werkte met deselve
wind en stel weer het kattegat
uyt, bevonden den 15 dito wanneer
het zeer hard woey en zy swaar moe¬
ten zeylen dat hun schip nog lekker
wierd en wel sodanig dat gestadig
een man aan de pomp moesten
hebben om lens te houden welk weer
den 16 dito Coutinueerde wanneer zi
by draayde en hun schip door de
kragt der zee zodanig gesmeeten
wierd dat het zelve met de luyken
te waterlag. quamen den 17 dito
intessel binnen en zyn den
23. dito voor deese stadt ge
arriveert.
dat het den 16 dito zeer hard begon
den Wew
en een zeer hooggaande & verbolge zee, lagen
met hun top zeil op steng te dryven
wanneer het schip verbaast gesmel
ten wierd en zeer veel water overkreed
als ook zeer lek was pompten zo veel
mogelik was om lens te houden welke
weer den 29 do. wat bedaarde waren
toen tusschen bornholm ende sweedse
wal, wayende het den 30 dito weeder

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (537)  Go to the previous page (535) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/