Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 535

Transcription

zeer hard moesten zeer swaar zeijlen
Wi Burgermeesteren en Regeerders
der stad Amsterdam doen Cond een iegelik dien 't behoort
cestifieerende voor de waarheit dat voor ons gecompareert zijn
Hendrik Harmens Riemer Pophes en Einge Harmaneus
doemer en hebben by solemneel sede ten verwesten
van Jan Wigers en ten behoeve van die het verder soude
mogen aangaan getuigt en verklaart den inhoude
van de vorenstaande verklaring hem door de ondergesz:
secretaris voorgelesen waar heidt te zynen daar by te
peristeeren soo waarlijk moest hun deposanten
Godt Almagtig helpen Des Toimonde deser stede
zegel ten saeken hier
Ondergedttb den 3e. Octo¬
ber 1760
A: Calhoen
S
bi draayde en hun schip door de
kragt der zee zodanig gesmeeten
wierd dat het zelve met de luyken
te waterlag. quamen den 17 dito
intessel binnen en zyn den
23e. dito voor deese stadt ge¬
arriseert.
dat het den 16 dito zeer hard begon
te waijen uyt den Zuijd westen
met een zeer hooggaande en verbolge
zee wanneer hun schip kragtig
werkte en slingerde en veel zeewater
op en over kreeg welk weer den 20
dito begede Continueerde wan¬
neer zij bevonden hun schip soo
Eek was dat zi genootsaakt waren
de zeijlen in te neemen om hetelve
de pompen lens te krijgen dat het
weer den 21 dito bedaarde wanneer
zy hunne reys vervorderde zo veel
doenlyk was.
dat het den 28 dito seer hard woey uyt
den W N W. met zeer mestig warlagen
en een zeer hooggaande & verbolge zee, lagen
met hun top zeil op steng te dryven
wanneer het schip verbaast gesmee
ten wierd en zeer veel water overkreed
als ook zeer lek was pompten zo veel
mogelik was om lens te houden welke
weer den 29 do. wat bedaarde waren
toen tusschen bornholm ende sweedse
wal, wayende het den 30 dito weeder

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (536)  Go to the previous page (534) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/