Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 534

Transcription

1726
Heeden den 2e. October Ao. 1768.
Compareerden voor mij Daniel van den Brink openbaar
Notaris binnen Amsterdam Hendrik Harmens
stuurman, Reemer Popkes en
Eynje Harmanus Bremer, ma
trosen nu laast
in die bediening gevaeren hebbende met hetschip genaemt
het fortuyn gevoert door schipr. Jan Wygers
en hebben ten zijnen versoeken of ten behoeven van dien
't verder zoude mogen aangaan getuijgt en verklaard
dat in de maande Augustus laastl: tot
Reval in hun voorsz ^ isgeladen geworden een la¬
dinge bestaande in Rogge en boeken haar
dewelke behoorlijk en in goede
ordre int schip
wierd gestuwt en geplaast als meede behoorlijk na
Zeemansgebruijk gegarneert zynde hun voorsz: schip
alvoorens zoo onder als booven water digthegt en
in staatom Coopmans goederen over zee te voeren
en voorts de masten en pompen met goede kra¬
genvoorsien.
dat zy den 14 Augustus van daar
zyn gezeylt gedestineert na deese stad
zynde de luyken met goede presen¬
ningen gedekt en geschalkt.
Const. van Son

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (535)  Go to the previous page (533) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/