Search transcripts » Search results


Johann Heinrich Vorwerck Myne Heeren De heeren& Gerhaerd gehle van sohe Asepte, Gerrad: Gehle¬ & Compagh

Johann Heinrich Verwerck


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10502, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1759 mei


Nieuwelyk Zy aan een Gelyk die het mogte aangaan dat ik Johann Heinrich en ec ter Vier & twintig Guldens

zeegel behoord: tot de acte Supercreltie van een hot heer inleggende beslooten testament Heer Van den Johann

Heinrich Maseberg e md d in dato 7 July 1806 ten overstaan Van mij Pror GeswClercq en getuigen gepasseerd


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.05.11.14, Inventaris van het digitaal duplicaat van de notariële archieven van Suriname, 1699-1828 (1836), inventory number 89, MINUUT-AKTEN, GEPASSEERD TER SECRETARIE, Testamenten, codicillen en akten van opening van besloten testamenten benevens besloten testamenten, 1806 tweede halfjaar


. / signat/ Catharina Charlotta Engel Robert gelb Ochrens Johann Heinrich Drumpelman curator noie: als

Johann Heinrich Lrumpelman, Gamaligan Niotar und abanfalls Dissells nn obenhaft; voo den uitunterschriabinan


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.05.11.14, Inventaris van het digitaal duplicaat van de notariële archieven van Suriname, 1699-1828 (1836), inventory number 933, SUPPLEMENT, Register van procuraties in vreemde talen


Paramaribo in tegenwoordigheid van de Heeren Johann Heinrich Mosenberg e Johann Philip Bechmann als Getuigen


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.05.11.14, Inventaris van het digitaal duplicaat van de notariële archieven van Suriname, 1699-1828 (1836), inventory number 88, MINUUT-AKTEN, GEPASSEERD TER SECRETARIE, Testamenten, codicillen en akten van opening van besloten testamenten benevens besloten testamenten, 1806 eerste halfjaar


./ Johann Heinrich Christian Gartmann xxx handreekening van Bernhard Heinrich Rudolph Gartmann. le Colonist

Franz Niemann als voogd Johanna Heinrich Frecker, als getuige Johann Heinrich Timmermann, als d=o x


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.05.11.14, Inventaris van het digitaal duplicaat van de notariële archieven van Suriname, 1699-1828 (1836), inventory number 931, SUPPLEMENT, Register van procuraties, attestaties en contracten, 1826 jan. 17 - 1828 dec. 11


U ondergschreeren Johann Heinrich Blockert saande jegenwoordig of myn vertrek, om voor soldaat, te vaaren

Johann Heinrich Blocken,


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.05.05, Inventaris van het archief van de Sociëteit van Berbice, (1681) 1720-1795 (1800), inventory number 435, 1786 augustus - 1793 oktober


was in de Stad Gaslar met den Heer Gotffried Bock of Buck; Dorethea Maria die getrouwd is of was met Johann

Heinrich Abrents, dog huu Woonplaats my ontbeheude Sophia Maria, getrouwd met den Heer Johann Heinrich


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.05.11.14, Inventaris van het digitaal duplicaat van de notariële archieven van Suriname, 1699-1828 (1836), inventory number 810, MINUUT-AKTEN, GEPASSEERD TER SECRETARIE, Testamenten, codicillen en akten van opening van besloten testamenten, benevens besloten testamenten, 1821 tweede halfjaar


Francois Thomas Carl Meijer Johann Heinrich Blockert Johannes Meijer Martin Friedrich Becker.


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.05.05, Inventaris van het archief van de Sociëteit van Berbice, (1681) 1720-1795 (1800), inventory number 435, 1786 augustus - 1793 oktober


Colonie Suriname rivieren en districten van dien en voor de natenoemene Getuigen De WelEd: Achtbare Heer Johann

Heinrich Menke


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.05.11.14, Inventaris van het digitaal duplicaat van de notariële archieven van Suriname, 1699-1828 (1836), inventory number 874, MINUUT-AKTEN, GEPASSEERD TER SECRETARIE, Procuraties en substituties, 1823 eerste halfjaar


Franciscus Barbiers zich verbindt om de plaats te vervangen bij de natio„ nale militie van den gemelden Johann

Heinrich Hutter dewelke tot die dienst was op„ geroepen, en om aan alle zijne verpligtingen in die

dienst voorhem te voldoen, op voorwaarden: Dat door voornoemden Johann Heinrich Hutter— voor belooning

te betalen: zestig Guldens op heden en het restant na volbragten diensttijd.- nemende de genoemde Johann

Heinrich Hutter daarenboven voor zijne rekening de schuld, welke de ge- noemde Ioannes Franciscus


North Holland Archives, archive number 1972, Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem), inventory number 59, Mabé, Pieter, Akten, 1848; nummers 3544-3695


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/