Search the transcripts » Search results


beright daar op aan haar Hoogh Mogende te laaten toekoomen.IS ter Vergaderinge geleesen de Requeste van Etienne

Bosc, woonende te Leyden, geinstitueerde eenige universeele Eifgenaam van wylen Pierre Bernard, volgens


National Archives » archive number 1.01.02, Inventaris van het archief van de Staten-Generaal, (1431) 1576-1796 » inventory number 3818, Gedrukte registers van de ordinaris resoluties, 1763


daar toe staande.TS ter Vergaderinge geleesen de Requeste van Marguerite Grabiac, Weduwe van wylen Etienne

Bosc, woonende te Leyden, houdende, dat het haar Hoog Mog. behaagt hadde in der tyd aan haar voornoemde


National Archives » archive number 1.01.02, Inventaris van het archief van de Staten-Generaal, (1431) 1576-1796 » inventory number 3824, Gedrukte registers van de ordinaris resoluties, 1769


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/