Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 375

Transcription

L
In maniere voorsz
Gevende Sijlieden voor Reeteren van Weelenschap
als in der Text Presenteerende Ider Sijn gedep
seerde solemnelijk te bevestigen
Aldus gepasseert binnen Amsterdam Ter
Presentie van Jan Boede Meijndertszz
Samuel Keuleen Juniot als getuijgen
Carsten Phal
dit x merk gesteld door Jan Willems
Jan Velderte
Jan Boede Meijnderts
Samuel Keuder Junien
Jan Verleij
Nots:
't recollement Luijde
Wy burgemeesteren en Regeerders der Stad Amsterdam
doen kond Een iegelijk dien het behoort en an¬
tificeeren Voor de Waarheijt dat voor ons gecompa
veert zijn Careten pruat Jan Willemen en
Jan Selleren En hebben met Solemnelendde
S
ten requisitie Van Willem Willems Getuijgt
en Verklaart den inhout van de Vooretaande Verklarin
hun door den ondergesz Secretaris Voorgeleesen
Waarheyd tezijn en daar bij te persistegren
Zo Waarlyk moest hen god almagtig helen
den toirkonde deeser Steede Zegel ter sake hier
onder Gedrukt den 2 onbvender 1755
Was geteekent Devan hogendoop

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (376)  Go to the previous page (374) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/