Parcourir les transcriptions » Amsterdam City Archives
accès aux archives 5075, numéro d'inventaire 11929, page 419

Transcription

Op Heden den 12 augus
tus des jaars 1755 Compareerden voor mij
Jan Verleij Notaris Publicq bijden Ed Aov
van Holland Geadmitteerd binnen amsterdam
Resideerende
d' Ertsscurea
den 12e: Ang:
1755
243
Dd'E. Sifaerus Eeneking van Amsterdam
In des Jaars 1752 VoorJong natroos met
het Schip de Hereules voor de Camer
Zeeland uijtgevaren en de niu onlan
met het Schip de getrouwrgheijd
voor de kemer Hoorn uijtoostindien
te nig gekoomen en behoorlijk afgedanite
Dewllke Verklaarde, bi des te rensten
d' E. E Anthonij van den Hoed Bode op zeelatd en
Pieter van Kerkwijk wonende te Middelburg te (Siamen
en ider in 't bisonder
specialijk omme te vorderen en ont fongen
van de D Heeren Bewindhelbbenen
van de oestindische Compagnie te rsanen
Zeeland
Voornt: allej t geene hij Comparant
voor gagten maane gerden als
mitsgaders
an Verkents voor het doueerer of eequip
relent volgens het regelement van
annosjaz ter damek voont te goege
heeft voor de ontfangst te guiteen¬
en voor amaninge en te staan

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, numéro d'archive 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, numéro d'inventaire 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Aller à la page suivante (420)  Aller à la page précédente (418) Nouvelle recherche

Scan


Cliquez sur l'image pour l'agrandir et voir la transcription à côté

Intelligence artificielle (IA)

La transcription a été réalisée informatiquement via la reconnaissance automatique de l’écriture manuscrite.
Le résumé est créé par l'ordinateur sur la base d'un modèle de langage.
Les deux tâches de l’intelligence artificielle ne sont pas parfaites, mais souvent largement suffisantes pour que le document historique devienne compréhensible.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/