Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 419

Transcription

Op Heden den 12 augus
tus des jaars 1755 Compareerden voor mij
Jan Verleij Notaris Publicq bijden Ed Aov
van Holland Geadmitteerd binnen amsterdam
Resideerende
d' Ertsscurea
den 12e: Ang:
1755
243
Dd'E. Sifaerus Eeneking van Amsterdam
In des Jaars 1752 VoorJong natroos met
het Schip de Hereules voor de Camer
Zeeland uijtgevaren en de niu onlan
met het Schip de getrouwrgheijd
voor de kemer Hoorn uijtoostindien
te nig gekoomen en behoorlijk afgedanite
Dewllke Verklaarde, bi des te rensten
d' E. E Anthonij van den Hoed Bode op zeelatd en
Pieter van Kerkwijk wonende te Middelburg te (Siamen
en ider in 't bisonder
specialijk omme te vorderen en ont fongen
van de D Heeren Bewindhelbbenen
van de oestindische Compagnie te rsanen
Zeeland
Voornt: allej t geene hij Comparant
voor gagten maane gerden als
mitsgaders
an Verkents voor het doueerer of eequip
relent volgens het regelement van
annosjaz ter damek voont te goege
heeft voor de ontfangst te guiteen¬
en voor amaninge en te staan

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (420)  Go to the previous page (418) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/