Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 310

Transcription

de gemeldesteeren Soicolaas Kondens Prnt
woorde de voormelde Wisselbrieff niet te
Zullen accapteeren om Redenen van den Srek
te Schrijven
2o feb ik Notaris wal Edepesselije
Ge prostesteerd Gelijk ik protesteer bij deese Van nou
Acceptatie der Voorz Wiffelbrief
Milsgaders van wissel herwisset
en van alle kosts Schadenen in treffe
omme alle de Zelve na Regten teij
van wissel te Verden en verhaalen en
en voorts als na Rade
voormien
Geprotesteert en amsterdam Presee
Abraham Grasper & Adrianus Schi
Als Getuijgen
Abraham Graspe
Adrianus Verkoek
Jan Verleij
Nots:

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (311)  Go to the previous page (309) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/