Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 309

Transcription

Dintherke
209
e
175
Dinthergue Le23 Jullet gijs O fdon op
Avingt Joure de Datte Paije Pas sittet Premiere
de Crangs & Cordiede Monsieurs Releheen Pidier huit
Cars sin Htoremen Doure Sol Courant valer reequ¬
Comptant; quef paperen Sievant Luus de
Vole Cies hunte Serviteeer
Cak hieer
Messieuw N Monneauw
W Heeeder
rie
Klomp regte
Amsterdam
Paje a Lordre de Konsieur Jean van helra¬
heur Peuw Comptant & Dunkergue Le2z Scculles
1756
Helden Diderz
Pajeha cordre de mesficiurn Ainne Jacobbs
& Volkest de Vries valleur en Comptie Jan
Kerque 24: Sullet 1755
Wanheer
d
Op Heden den aa Julijk
Des Jaars 1756 heb ik Jan Verleij No¬
taris Publicq bij de Edele Hove van Hol
land Geadmitteerd binen Amsterdam
Resideerende ten versoeke van de Heeren
fnne Jacobsz & volkert de Vres
geinterpeseert de Heeren Nicolaas honauwe Comp
omme te hebben behoorelijke Secestatie
van Eenr origineeren Wisselbrieswaar
van Cope hier vooren Staat dan alsoo

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (310)  Go to the previous page (308) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/