Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10519, page 138

Transcription

1911
Surinam den 7 Desember 1739 voor ƒ 150 Court.
geld
Ses weeken naer sigt betaald deeze mine Tweede
Wisselbrieff den Eerste onvoldaan zijnde aen
D Heer Jah: H. de Granada off ordre de somma
van Een hondt. & vijfftigh guld. holland geld de
waerde genoten van den zelve en stelt op
Reek: van Mijn ond Gesz: sonds. Verdre ced
UEdD: WD
vys van
Ishak Nassy
Mijn Heeren
D Hr. Jan & Theods. Van
Marselis tot
Amsterdam
indorso
Voor myn te betaele aan de Heer Jah
H: de barids Jr. oft ordre Param. 1. ougs. 1760
PE Granada
Voor myn te betaele aen de Heer Moses
van Jah de molino off ordre de vaerde al
hier genoten van Isak de Mirundo Pa
ramo den 8 augs. 1760
Sah Henriq. Barrios J
diet te versende als / naer datto Deese, en
deese aen de treker te vertonen om met
een goede wissel en te Recilen

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10519, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 november ,december

Go to the next page (139)  Go to the previous page (137) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/