Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 887

Transcription

Jande Cooppenningen van welke obligatie
Comparants bekende door de voorne.
Copers al wel betaald en voldaan te
zyn de laaste met de Eerste penning
zoo van t Capitaal als daar op tot
dato verscheenen Intressen naarom
me sij verklaarde dezelve te stellen
en surrogeeren in haar steede en
slaatse en also inden vollen en
vrien eygendom van gemelde obligatie
als daar aan geen verder regt Actie
nog Eygendom hebbende of reservee┬Č
rende doende daar van volkomen
afstand bij deese met belofte dezelve
obligatie te zullen vrien en vry waren
zoo als na regten behoord en zulks
onder verband en submissie als na
regten. Actum Amsterdam present
Hendrik Wythoff en Joannes van
den Brink als getuyge
Johina De Bruyn
Wed. Jan Hayingly de jonge
J Witnoff
D Vanden Brink
P
Nots
D: Vanden Brink

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (888)  Go to the previous page (886) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/