Blader door transcripties » Stadsarchief Amsterdam
archieftoegang 5075, inventarisnummer 10518, pagina 874

Transcriptie

Voor de diaconie
1843
Heeden den 28e. October Ao. 1760
Compareerde voor my Daniel van den
Brink, Openbaar Notaris, binne Amster¬
L:N
dam Roeloff Hulshoff werdende in't
Burger oude mannen huijs alhier
gealimenteert dewelke ter requisitie
van d' EE Broederen diaconen der
Nederduijtse gereformeerde gemeente
binne deese stad heeft getuygt en
verklaard
dat zodanige somma van vyf hondert
guldens als onder den persoon van
Gysbert Dykgraaff timmerman wonen¬
de op de Westermarkt alhier zyn be¬
rustende door hem Comparant voor en
aleer hy int Burger Oude Mannen
Huys is geplaast, vrywillig aan
geme. Gysbert Dykgraaff zyn overge¬
geeven ten behoeve van Willemina
Hulshoff en Grietje Hulshoff nage
latene kinderen van wyle zyn Comp
zoon Jacobus Hulshoff en dat wel
ten behoeven van ieder kind een som¬
ma van twee hondert & vijftig guldens.

Bronvermelding

Stadsarchief Amsterdam, archieftoegang 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventarisnummer 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Ga naar de volgende pagina (875)  Ga naar de vorige pagina (873) Nieuwe zoekopdracht

Scan


Klik op de afbeelding om het te vergroten en de transcriptie ernaast te zien

Kunstmatige intelligentie (AI)

De transcriptie is door de computer gemaakt via automatische handschriftherkenning.
De samenvatting wordt door de computer gemaakt op basis van een taalmodel.
Beide kunstmatige intelligentie taken zijn niet perfect, maar vaak ruim voldoende zodat het historische document begrijpelijk wordt.

Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/