Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 874

Transcription

Voor de diaconie
1843
Heeden den 28e. October Ao. 1760
Compareerde voor my Daniel van den
Brink, Openbaar Notaris, binne Amster¬
L:N
dam Roeloff Hulshoff werdende in't
Burger oude mannen huijs alhier
gealimenteert dewelke ter requisitie
van d' EE Broederen diaconen der
Nederduijtse gereformeerde gemeente
binne deese stad heeft getuygt en
verklaard
dat zodanige somma van vyf hondert
guldens als onder den persoon van
Gysbert Dykgraaff timmerman wonen¬
de op de Westermarkt alhier zyn be¬
rustende door hem Comparant voor en
aleer hy int Burger Oude Mannen
Huys is geplaast, vrywillig aan
geme. Gysbert Dykgraaff zyn overge¬
geeven ten behoeve van Willemina
Hulshoff en Grietje Hulshoff nage
latene kinderen van wyle zyn Comp
zoon Jacobus Hulshoff en dat wel
ten behoeven van ieder kind een som¬
ma van twee hondert & vijftig guldens.

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (875)  Go to the previous page (873) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/