Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 864

Transcription

borgen te stellen en deselve weeder te
indemneeren, domicilie te kiesen, ook
te Consenteeren dat de registers van
belastinge werden opgeslagen ende¬
vange
claratoir daar geeven en voorts gene
ralyk te doen t geene diesweegen ver
eyscht werd en hy Comparant zelve
present zynde zoude konnen of mogen
doen het magt van substitutie &
revocatie. alles onder belofte van
approbatie ratifecatie & indemniteyt
als na regten Actum Amsterdam
present Hendrik uythoff en Joannes san
den Brink als getuyge
Pieterblok
H: Withe
D Vanden Brink
P
Nots
D: Vanden Brink

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (865)  Go to the previous page (863) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/