Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 767

Transcription

geeven
tyd ^ tot den 30 October 1760 in dewelke
gy gehouden zult zyn of een beEedigde
verklaring van uw zelve of van die geene
dewelke gy zegt voor Ultino July 1760
met t geld te vergeefs aant huys van
de Heer Hoogland gezonden te hebben
aan de bestierders over te leeveren of
dat na verloop van die tyd de boven
gemelde tienleeden zullen Conelue
deeren zo als't behoord volgent het
19 articul daar zig elk der inteeke
naeren, volgens haar eige handschrift
toe hebben verbonden
Waar op geme. Heer de Neve antwoorde
dat hy de door de Hr. Hoogland als
ook door de Heeren bestierders gevol¬
derde verklaring zo door hemselve
bereyd is
als door de kruijer te leeveren en
ook te beEedigen mits de Heer Hoog
alle
land of de bestierders de kosten hem
geinse. veroorsaakt voldoen, en versogt
Copye Actum Amsterdam present
Joannes van den Brink & Aduim Fredrik
Adami als getuygen
D Vanden Brink
D: Vanden Brink
Nots
A. Fredr. Adams

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (768)  Go to the previous page (766) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/