Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 552

Transcription

1732
Surinamen den 9 Juny 1760 voor ƒ 430 Court. gelt
Ses Weeken na sigt betaalt deze mijne Eerste Wis¬
selbrief aan den Heer Jacob Klenkert of ordre
de somma van Neegenhondert & dertig Gul¬
densen stuijvers Cocrant gelt, de waarde als
hier genoten van denselven stelt op Reekening
van de plantagie sporks gift zonder verder
advijs van
UWelEd D Bw dienaar
Mijne Heeren
de Heeren J & Hh. John: Mach Meill
van Marselis
Amsterdam
een blauce
Asnhat
Jacob

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (553)  Go to the previous page (551) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/