Search transcripts » Search results


plaatsvervanger om ligchaamsgebreken is ontslagen ter eenre en van Elisabeth En Lasthuyzen idem Thomas

Stubbe, gehuweattona van der stok gehuwd met Beroep, Kolenwerker Anna van der stok, wonende te Amsterdam


North Holland Archives, archive number 1617, Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (Oud Notarieel Archief Haarlem), inventory number 1799, Mr. Pieter Mabé jr, Minuten van allerlei notariële akten, 4 januari 1842-13 september 1842


108 sie artikel der wet, zijn zy en onze tegenwoordigheid overeengekomen, als volgt: Dat de gezegde Thomas

Stubbe zich verbindt om de plaats te vervangen bij de Nationale Mi„ litie van den gemelden Jan Brand


North Holland Archives, archive number 1617, Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (Oud Notarieel Archief Haarlem), inventory number 1799, Mr. Pieter Mabé jr, Minuten van allerlei notariële akten, 4 januari 1842-13 september 1842


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/