Search transcripts » Search results


Nous soussignes Directeurs de la Compe. des Indes Orientales, declarons par cette notre siquatire, que Pierre

Roger, a fait a la vente du deuxieme Novembre 1729 de la Compe. des Indes orientales, lachapt d'êtain

Pierre Roger et Anthoni Lauijol, Marchants de cette ville, les quels ont dit, declare et affirme soubs

Pierre Roger declare, que le 25r.

Pierre Roger, les quatre barils êtain de malague en chapeaux eij dessus mentionnées, Marques et


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 8600, Adrian Baars, Minuutacten, 1723 september 1-1723 oktober 30


No. 1180 Gelbrinck Den 26 25 Octob: 1713 Pierre Roger en Anth Lauijl affirmatie Koop Malaextin na Rouaan


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 8600, Adrian Baars, Minuutacten, 1723 september 1-1723 oktober 30


450 par adrist ore treshb: Serviteur ende was get. aug la franig daer neffens Stond monsieur monsr: pierre

Roger le Genne marchand a amsterdam pr.


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 4144B, Dirk van Der Groe, Minuutacten, 1690 april 1-1690 apr 29


Pierre Roger en Pieter Olis als getuijgen J Stenner A Roger d P: Olof Adr. Baars


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 8563, Adrian Baars, Minuutacten, 1715 februari 26-1717 december 27


verhaalen zonder dat zij daar door verstaan wilde werden zig in den boedel van den voorsz: overleedene Pierre

Roger waar van de Constitutie aarhaan enen onbeontis gemengt dezelve aanvaard of eenige acte hereditair


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 8867, Jan Barels de Jonge, Minuutacten, 1744 januari 1-1744 april 14


par ce present Testament les personnes suvanto, seavois Les entens de pierre Roger fils de Daniel Hoger

mepees et petitter meepies tant du lote de sa propré fomellé comme de celle de son de fimt maoij Mones. pierre

Roger 9 Finallement la Testatrrie veut et ordonne que toutte ses Ncepces ou pitittes Niepces qui Sont


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 8595, Adrian Baars, Minuutacten, 1722 november 2-1722 december 31


opgedragen te hebben suls doende bij desen aen ende ten behoeve van Idan roger onmondigen Soon van pierre

roger een obligatie van tien hondert sonder teveertigh grooten 't sont Capitael ten late van't gemeene


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 4174, Dirk van Der Groe, Minuutacten, 1695 augustus 1-1695 oktober 29


dito P Philips de Flines op sijn zuster Procuratie Pieter Leendert de Neufville & huijsvrouw testament Pierre

Roger testament Pieter Aved testament Konneboom Wle. protest Pieter Stallard tegen Hr. do. dito dito


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 8783, Adrian Baars, Minuutacten, 1740 januari 1-1740 februari 28


Edo: Pierre Roger en Anth.


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 8600, Adrian Baars, Minuutacten, 1723 september 1-1723 oktober 30


Pierre Roger 275 Pierre Pelisson 276 George Marechal 277.


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.04.02, Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), inventory number 10019, Kamer Zeeland, INGEKOMEN STUKKEN VAN DE KANTOREN IN INDIE BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND, Stukken van de gouverneur en raden van Ceylon, Missiven van de gouverneur en raden van Ceylon aan de Heren XVII. Gedeeltelijk kopieën, 1790 mei 22


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/