Search transcripts » Search results


die hy hem in desen doet noemen Willem van warrentein clercque Notaris als getuijgen hier overgestaen Peter

brandt ditmerck is gestelt bij hans Adamkrexel Jan Sint V Warrensteyn Doots Nots.


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 5159, Joannes Boots, Minuutacten, 1700 juli 1-1700 december 30


waer op na uE. ontfangen antwoort eyter den Audi„ „teur van hoorn eijsch doet tot laste van Capit:n Peter

Brandt, in dier voegen dat het bij na schijnt ommogelijck te wesen dat sulcke onnosele gedagten ende


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.05.01.02, Inventaris van het archief van de Tweede West-Indische Compagnie (WIC), (1624) 1674-1791 (1800), inventory number 467, 1675 juni 18 - 1684 apr. 14


Nicolai. „ 1„ 16 Ioepjr ale Johan Iacob Mijnhardt. 42 r=m april h: a: met Tasport affgegaen -„ Jan Peter

Brandt, den 23=e Maart affgegaen als Tamboes bij de Compagh van Cartain Fredrix „ De Staafs Persoonen


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.05.03, Inventaris van het archief van de Sociëteit van Suriname, (1650) 1682-1795 (1796), inventory number 439, 1777


15 „ 1„ 15„ „ „ —„ 1875„ —„ e 41 September Anno 1780 Brooden Transport 7500 Frantz Beern - 7 „ Johan Peter

Brandt 271 —„ Jan van de Waard 7„ Matthias Fonteijn 333. 7 „ Leendert Watters 7 375 Jacob Carl Tinne


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.05.03, Inventaris van het archief van de Sociëteit van Suriname, (1650) 1682-1795 (1796), inventory number 442, 1780


Mattaijs Vicas Nicolaus Musche Gottliel Nheiman Frans Moeseler Philij Otto klare Johan Friedrik Hoijer Jan Peter

Brandt Johan Friedrich Nicolai Josepts Cherle den 27e Jan h: ac: met Capt: Jan: Hek gearrit: Jacob Heijn


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.05.03, Inventaris van het archief van de Sociëteit van Suriname, (1650) 1682-1795 (1796), inventory number 439, 1777


Peter Brandt Moeder als L. advis diene Mr. geren wederom hiermede godt den heer bevolen Was ondertekent


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 600, Laurens Lamberti, Notariële acten, no.11. 1639 augustus 13-1641 februari 4


Griffier Fagel , ende daar nevens een Bylage, houdende, in wat voegen den Predicant onder het Kruys , Peter

Brandt, bedienende de Gemeente van St.


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.01.02, Inventaris van het archief van de Staten-Generaal, (1431) 1576-1796, inventory number 3772, Gedrukte registers van de ordinaris resoluties, 1717


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/