Search the transcripts » Search resultsverkinden houdt aan schadeloos den ontrouw somme Tot esigh dat present getuygen Hendrik W Wilelius marie

bousquet D: Adr Nts


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 8628, ADRIAN BAARS, Minuutacten, 1727 Juni


Wi ondergetekenden Daniel Bousquet Louise Marie Bousquet, Phili Bousquet, en E lisabet Adriane Maria

twintigsten Mai Agttienhonderd Drie en Twintig Dacriet Bougult Geregistreerdte Amsterdam Louide Marie

Bousquet.


North Holland Archives » archive number 1617, Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (Oud Notarieel Archief Haarlem) » inventory number 1707, 89. Willem Arnoldus Haselaar, 1811-1835, 1691-1733 Minuten van allerlei notariële akten, 1811-1835, 7 januari 1823-31 december 1823


lijk gemagtigd van de Heeren Daniel Bousquet en Philip Bousquet, mitsgaders van Mejaf„ Vrouw Louise Marie

Bousquet, meerderjarig en ongehuwd, allen mede te Amsterdam, woon„ achtig, ende zulks gemelde Heer


North Holland Archives » archive number 1617, Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (Oud Notarieel Archief Haarlem) » inventory number 1707, 89. Willem Arnoldus Haselaar, 1811-1835, 1691-1733 Minuten van allerlei notariële akten, 1811-1835, 7 januari 1823-31 december 1823


tot zijn vier en twintigste Jaar toe één paar was toegezegd Aan hare schoonzuster Vrouwe Henriette Marie

Bousquet geboren Chabot een paar zilver en trommeltjes Aan hare schoon zuster Vrouwe Ieanne Ermine


North Holland Archives » archive number 1617, Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (Oud Notarieel Archief Haarlem) » inventory number 1803, 94. Mr. Cornelis Gerlings jr, 1835-1842, 1802-1804 Minuten van allerlei notariële akten, 1835-1842, 7 januari 1840-13 oktober 1842


getuigen te Amsterdam, gepasseerd, en voorts voornoemde Heeren en Iuffrouw Philip, Samuel en Louise Marie

Bousquet, als te zamen de eenige nagelaten kinderen en voor het indisponibel gedeelte geinstitueerde


North Holland Archives » archive number 1617, Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (Oud Notarieel Archief Haarlem) » inventory number 1707, 89. Willem Arnoldus Haselaar, 1811-1835, 1691-1733 Minuten van allerlei notariële akten, 1811-1835, 7 januari 1823-31 december 1823


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/