Search transcripts » Search results


getuygen dese neffens de Compten. hebben ondertekent ten dage ende Jaere als boven Gerard De Geerss Marie

Bernard Wevinlgens Damel Bernartz Maria Rijckaert Daniel Beruard & Jonge Andries Blenard Jean Bernard


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 2177, Adriaen Lock, Minuutacten van testamenten en huwelijkse voorwaarden, 1672 januari 4-1672 december 14


beroep wonende te Haarlem; die verklaarde te hebben verkochten te zullen leveren aan den Heer Jan Marie

Bernard Beu„ ker, Fabrikant, wonende te Amsterdam, die ten deze mede verschenen, verklaarde in koop


North Holland Archives, archive number 1972, Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem), inventory number 337, Maden, Bartholomeus Arnoldus van der, Akten, 1890; nummers 8347-8500


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/