Search the transcripts » Search results


Salkoen 1622 Den 5 Novemb 1753 John Fox Quitantie


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 10457, DANIEL VAN DEN BRINK, Minuutacten, 1753 November,December


daar by te persisteeren zoo waarlijk moest het goed niet in 't schip wilde hebben ten waare deselve John

Fox hetselve aan hem wilde verkopen dat hij hem als dan goederen daarvoor soude geeven het geen deselve

aldaar t la leggen Wyders verklaren zy getuygen nog dat doonden reqt (mede terwyl zy daar lags deselve John

fox ^ met de pont met go deren naboven de revier op gezonde ts geworden deselve John fop geme pout aan


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 10455, DANIEL VAN DEN BRINK, Minuutacten, 1753 Augustus,September


Amster dam and in the presence of the witnesses or steersman in the bay of Hondari hereafter named John

Fox late mate ^ en Service of Capn James Stupars Comman dor of the schip Called the frindship being


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 10457, DANIEL VAN DEN BRINK, Minuutacten, 1753 November,December


geme schip gebragt hebbende en het selve door het scheeps volk in 't schip overgenomen zynde deselve John

Fox teegens den reqt zeyde dat hy het selve hout voor zyn reekening ^ geladen had waar op den reqt teegens


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 10455, DANIEL VAN DEN BRINK, Minuutacten, 1753 Augustus,September


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/