Search transcripts » Search results


Greefswald verleeden, gemag„ „tigde met de Magt van Substitutie van Maria Christina Prasten Huysvrouw van Joachim

Meyer die op het Passeeren dier Procuratie met haar gemelde Man is geadsisteert en geauthoriseert geweest


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.05.11.14, Inventaris van het digitaal duplicaat van de notariële archieven van Suriname, 1699-1828 (1836), inventory number 734, REGISTERS VAN AKTEN, GEREGISTREERD TER SECRETARIE, Register van procuraties, attestaties en contracten, 1780 jan. 13 - 1783 mei 26


sijn met den tweedagekoomen Passagiers waller Kennedij en Eijn huysvrouw Anna Catharina wried, Johan Joachim

Meyer, Gabriel mavel, de neegen Jonge Jan e de negerin olijf toebehoorende aan den hier walter kennedij


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.05.03, Inventaris van het archief van de Sociëteit van Suriname, (1650) 1682-1795 (1796), inventory number 206, 1765 december 29 - 1771 januari 21


aldaar opbrengen op den 13 daar te vooren, van het Schip de Maria Catharina, gevoert door Schipper Joachim

Meyer, den 5 der selve maand genoomen door twee Kapers van den Keiser van Marocco.


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.01.02, Inventaris van het archief van de Staten-Generaal, (1431) 1576-1796, inventory number 3831, Gedrukte registers van de ordinaris resoluties, 1776


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/