Search transcripts » Search results


Booven van beroep ambtenaar oud zevenvyftig Jaren, wonende Singel N 210 bekende van de Overledene, en, Jean

Sant Meynarus van beroep als boven oud drieenveertig Jaren, wonende Apritel 135 bekend van de Overledene


Amsterdam City Archives, archive number 5009, Archief van de Burgerlijke stand, inventory number 3517, Registers van overlijdensakten, 1851, deel 7


Vier-en-Vijftig zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerkiten Stand der Stad Amsterdam, verschenen: Jean

Sant Meynadier van beroep Ambtenaar oud vijfenveertig Jaren, wonende Amstel 9 com van de Overledene,


Amsterdam City Archives, archive number 5009, Archief van de Burgerlijke stand, inventory number 3532, Registers van overlijdensakten, 1854, deel 1


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/