Search the transcripts » Search results


getal ende is daer naer Raedt Ordinaris geworden naer de doodt van Thomas de la Papoire voorschreven Jean

Roussel was Procureur Generael ende synen Substitut was Peeter Midy Dry Greffiers te weten


Local Chronicles from the Netherlands 1500-1850 » Valerius, Remmerus. Chronycke van Mechelen door Remmerus Valerius Pastoor in Muysen, Vermeerdert met een kort verhaal van het Leven en Schriften van den Aucteur als oock met eene achtervolgende Tafel &c makende eene korte generale Chronyke van den Jaere 350 tot den jaere 1680. Edited by J.F. van der Elst. Mechelen: Vander Elst, 1754. Bekijk de bron


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/