Search the transcripts » Search results


16 172 N 131 Trin Procuratien Jean Roger


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 8799 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JAN BARELS DE JONGE, Minuutacten, 1720 Januari 5-1720 December 30


9 Septemb. 1720 N 135 Tri Procuratie Jean Roger


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 8799 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JAN BARELS DE JONGE, Minuutacten, 1720 Januari 5-1720 December 30


1 May 1718 709 Thierri Verklaaring Christoffel Vilters & Ten behoeven van Jean Roger


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 8798 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JAN BARELS DE JONGE, Minuutacten, 1718 Januari 4-1719 December 30


12 Septemb. 1720 Trip No 139 Procuratie ad letes Jean Roger Charles Le Roy


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 8799 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JAN BARELS DE JONGE, Minuutacten, 1720 Januari 5-1720 December 30


Jean Roger schur mant valeur en Compte a lyon ce 27 xbre et allard & Pat 1753 Paijez a l'ordre de

Messieurs Lesfiere Car¬ nap valleur recu Elberfeldt ce 17 jan vriere Jean Roger Schurman 1754 Payes


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 10459 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » DANIEL VAN DEN BRINK, Minuutacten, 1754 maart,April


binnende voorsz. sta Amsteldam ter presentie van Jan Bekker de jonge & Jan Greman als getuijgen Jean

Roger Jan Bekker de Jong Jan Greman J Barels Nots:


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 8799 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JAN BARELS DE JONGE, Minuutacten, 1720 Januari 5-1720 December 30


voors. stad Amsterdam ter presentie van Godfried Greiffenhan& Jan Bekker de Jonge als getuygen Jean

Roger Jan Bekker de Jong Bouffenkan J: Barels de ronge Nots.


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 8798 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JAN BARELS DE JONGE, Minuutacten, 1718 Januari 4-1719 December 30


Jean Roger en ten behoeven van die geene dien het verder zoude moogen aan gaan getuygd en verklaard waar


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 8798 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JAN BARELS DE JONGE, Minuutacten, 1718 Januari 4-1719 December 30


Compareerde voor my Jan Barels by den Hove van Holland geadmitteert tot Amsteldam resideerende de H Jean

Roger koop man binnen dese stad dewelk by desen verklaarde te Constitueeren en ma¬ tig te maaken de


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 8799 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JAN BARELS DE JONGE, Minuutacten, 1720 Januari 5-1720 December 30


de H Jean Roger woonende op de Groeneburgh binnen deze Stad, dewelke bi deren in de beeste en kragtigste


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 8799 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JAN BARELS DE JONGE, Minuutacten, 1720 Januari 5-1720 December 30Refine your search using the following filters


Archive repository

Archive


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/