Search transcripts » Search results


No. 83 1:g: No 1531 Geelvink 1.g Insinuatie Johannes Smellentyn Mte Dr 6 Jean Pastre Gennet Thomas &

Jean Pastre dato 3 & 4 Mey 1751


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 12671, Isaac Pool, Minuutacten, 1751 januari 4-1751 juni 29


den Amstel in de Catoen drukkerye vervoegt ter waal genaamt de Catoen Boons ^ te plaatze van de Heer Jean

Pastre Gonnet en aldaar sprekende met desselfs huysvrouw aan dezelve voorgelezen de navolgende afvre

Pastre en aldaar eerst sprekende met Jean Pastre aan hem Voorgelezen de onderstaande afvraginge en vervol

¬ gens aan Thomas Pastre De Heer Johannes Smellentyn Med: Dr doet uw de Heer Jean Pastre Gonnet en uw

Thomas & Jean Pastre door my Notaris in presentie van getuygen afvragen of door uw by het Inventariseren


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 12671, Isaac Pool, Minuutacten, 1751 januari 4-1751 juni 29


Mutueel Testament van Jean Pastre i Charlotte Madelaine Bertin Echtelieden G G Gt.


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 12844, Hermanus van Heel, Minuutacten, 1761 januari 2-1761 maart 31


Gett: 14 1 14 1 Amsterdam Anno 1769 Jean Pastre van Hesje Ceessel Is schulden p. transp: aen de Wed.


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.05.03, Inventaris van het archief van de Sociëteit van Suriname, (1650) 1682-1795 (1796), inventory number 550, 1768 - 1770


Jufor Susanna pastre en deselve Jufvrou Susanna Pastre ten deesen met haar mangeadsie en teert de E Jean

Pastre wonende de comparanten binnen dese stad te kennen geevende, dat hen comparanten behuwd broeder


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 12842, Hermanus van Heel, Minuutacten, 1760 juli 1-1760 september 30


Jean Pastre Wonende de comparanten binnen dese stad en sijnde aan mij Notaris bekend en sijnde sij comparanten


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 12843, Hermanus van Heel, Minuutacten, 1760 oktober 1-1760 december 31


Amsteldam bij den Hove van Holland geadmitteert in praesentie van de naagenoemde getuijgen N Monsieur Jean

, Pastre en Jufvr Char, lotte Madelaine Bertinechtelieden Woonende binnen deese stad op de Verwersgragt


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 12844, Hermanus van Heel, Minuutacten, 1761 januari 2-1761 maart 31


Jean Pastre Gonnet & Thomaser kean Pastz Quitantie tusschen Dirk Peslgromen Zuirinus Pelgrom 5.


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 12671, Isaac Pool, Minuutacten, 1751 januari 4-1751 juni 29


van schijndel 631 Egbert Hassels en Anoldus Diepper Martin Morts) en Susanna pastre Echtelieden, en Jean

pastre, acte van beraad en procuratie op leen¬ 637 ne conderc en Joseph Loreine Maas (Cornelis) ampliatie


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 12842, Hermanus van Heel, Minuutacten, 1760 juli 1-1760 september 30


van alles alhier ter Vergaderinge rapport te doen. [16] ls ter Vergaderinge gelesen de Requeste van Jean

Pastre, ende André Allard, Gedeputeerde van de Fransche Colonie van Schwabendorfft, Wolfskaut, ende


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.01.02, Inventaris van het archief van de Staten-Generaal, (1431) 1576-1796, inventory number 3762, Gedrukte registers van de ordinaris resoluties, 1707


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/