Search the transcripts » Search results


den 20 decemb 1743 voor de Notaris Jan Martin Lambrecht a Hamburg gepasseert gemagtigde van de Heer Jean

Mestre Coopman a Hamburg te kennen gevende: dat zy op den 22 febr: deess Jaars 1744 voor my Nots &


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 10358, DANIEL VAN DEN BRINK, Minuutacten, 1744 Mei


procur: den 20 decemb: 1743 voor de Nots Jean Martin Lambrecht a Hamburg ge¬ pste a gemagtigde van de Hr Jean

Mestre Coopman burg en welke Compe verklaarde uyt kragte der Clausule van substitutie in geme procuratie


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 10355, DANIEL VAN DEN BRINK, Minuutacten, 1744 Januari,Februari


ma qu Constitui¬ nno Bolingegtig qu mathen gfeity Cto vanu anty Constituiret uno Bollinath maet HHr Jean

Mestre Raufss: a Hamburg in von wegen inste tuant n stijtel:) den ale in don alle un hm Constituant


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 10461, DANIEL VAN DEN BRINK, Minuutacten, 1754 Juli,Augustus


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/