Search the transcripts » Search results


N 262 Witsen Transport Van Jean Mercier


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 8848, JAN BARELS DE JONGE, Minuutacten, 1739 April2-1739 Juli 1


addres was a Monsieur Godef roij Stommel Marchand adun querque onder Hondt acceple Plommel ches Mons Jean

Mercier in derso stond pour mor pajes al ordre de mr Prr van Bree valeur en Compte besti Le mier lille


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 4156, DIRK VAN DER GROE, Minuutacten, 1692 Mei 1-1692 Juni 30


Michiel heusch haer vader zale alwaer sy my nots tbij sijn van Juffr Josanna hensch huysvrouwe van dh Jean

mercier ende dhr gaspar heusr voor sijn Nader eusij dhr michiel behandight is geworden seker beslooten


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 4247, DIRK VAN DER GROE, Minuutacten van testamenten, inventarissen en huwelijkse voorwaarden, in'Secreet-Acten', 1699 en 1700


authonio bierens Coopman binnen deser stede gevonden ende getransport bij ende nevens den persoon van d Hr Jean

mercier mede Coopman alhier ende aen den selven versocht promptie ende Datel: betalinget van seeckere

taddres was a monsr: Godefroij Htommel marchand admiquerijne ouder den Hent docepteL Stamuel cnes manse Jean

mercier in donse¬ stont Pour moij Paijes al ordre dene Jere van bree valnen en Compte Cesti le nner


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 4268, DIRK VAN DER GROE, Afschriften alles zonder index. 'Protocol', 1692 Mei 21-1692 October 21


1700 Compareerden voor mij Dirck van der Groe nots: & in presentie van de nabesz get 23 138 d'Hr Jean

Mercier ende Jacob Vander merct beyde Coopl binnen deser Steeden van Competen ten ouderdom my nots bekent


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 4191, DIRK VAN DER GROE, Minuutacten, 1700 October 1-1700 December 31


makende by desen voor d' Hr diderick en Joan Benedicx wolfraed Coopl tot Lubecq ter eenre ende d'hr Jean

mercier mede Coopman alhier ter andere zyde voor my nots ende sekere getuygen in dato den xxix maiy


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 4169, DIRK VAN DER GROE, Minuutacten, 1694 Augustus 2-1694 October 30


Jansz van lubeck door de messr diderick en Jan Benedicx volfraed ende geconigneert aen de voorn Hr Jean

mercier of ordre mitsgrs tot het vercoopen en benefitieren van dien de gemelte goederen heeft vercocht


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 4172A, DIRK VAN DER GROE, Minuutacten, 1695 apr 1-1695 apr. 30


gerrit van der groe ende gijsbert bruijn als get hier toe versoght ende was getekent Henrie baeksz Jean

Mercier G: V: Groe Gebruijn quod attestor rogatus D van der groe Nots Lubl d van der groe Nots P Cos


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 4271, DIRK VAN DER GROE, Afschriften alles zonder index. 'Protocol', 1693 December 1-1694 Juni 29


tamst ter presentie van gjsbert bruijn ende Mathijs Decker als get hier toe verlght ende was getekent Jean

Mercier Hendrick flaeks¬ 9 bruijm Mr: Beeker quod attestor rogutus D: van der groe Noth rbe d van der


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 4271, DIRK VAN DER GROE, Afschriften alles zonder index. 'Protocol', 1693 December 1-1694 Juni 29


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/