Search the transcripts » Search results


No. 423 Den 9 November 1736 Anconjard de Grijs Insinuatie Jean Fargues D Van den Brink Nots. Hooft


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 10303 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » DANIEL VAN DEN BRINK, Minuutacten, 1736 October 1-1736 December 31


Jean Fargues Coopman binne deese stadt, die met den reqt. sprak weegens 't afleeveren des middags op

Jean Fargues zeyde ik geef uw deselve nu wel voor ƒ 52 en 30 guldens om dat gy my segt dat het tot monsters


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 10303 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » DANIEL VAN DEN BRINK, Minuutacten, 1736 October 1-1736 December 31


van Adam Pprocuratie van harman Couturie par procura Berewout &Ce J:Dela farelle van mijn man: Jean

fargues DErberfeld & de Ravallet Jean P: & J : Du Quesne Pierre Balguer Jn Bomer De Wed: P:


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 10303 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » DANIEL VAN DEN BRINK, Minuutacten, 1736 October 1-1736 December 31


Zigge neeme Michel Bigait voor zigt slaven zigge Jacob Imb Bools Comp voor Vier twentig heven heyn 24 jean

fargues voor negen staven segge . 9 Gebrj.


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 10516 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » DANIEL VAN DEN BRINK, Minuutacten, 1760 JuliRefine your search using the following filters


Archive repository

Archive


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/