Search the transcripts » Search resultsedeler No 26 Procuratie Den 7e January 1734 Jean Bousquet


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 10612, DANIEL VAN DEN BRINK, Minuutacten, 1774 Januari,Februari


ollingelanst No 927 den 13 May 1708 Hendrik Willem Cramer Jean Bousquet affirmatie


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 10514, DANIEL VAN DEN BRINK, Minuutacten, 1760 Mei


Geelvin No 335 den 13 Maart 1758 Louis & Jean Bousquet wisselprotes


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 10489, DANIEL VAN DEN BRINK, Minuutacten, 1758 Maart


te Amster¬ dam Residerende ter pre¬ sentie van de natenoemene getuygen De Heeren Tohis Bousqrier en Jean

Bousquet De Heeer Cerrit Beekhuyez in huwelyk hebbende Juffrouw Maria Drever Dochter sen voor de helfte

Eeelaar heett gedaande volgende propositie Dat de Obligatie welke de Heeren Compa tanten Louis en Jean

Bousquet ten taster van haar overseedene nan en haar is hebben zijnde van dato 8 qrieijst2 voor en ten


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 12720, ISAAC POOL, Minuutacten, 1768 September 1-1768 December 29


and in the presence of the witnesses heneafter named personnalle appeared Messrs Louis Bousquet and Jean

Bousquet of this City sworn Broakers who uipon theer dath which they have done at the begenning of their


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 10518, DANIEL VAN DEN BRINK, Minuutacten, 1760 September,October


deese stadt hebben getuygt & verklaard De getuygen Louis Bousquet Pieter Mulier Jacob Machay & Jean

Bousquet verklaren dat zy zyn makelaars in zuijken en dis zeer wel weeten en ten volle bewust zyn dat


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 10499, DANIEL VAN DEN BRINK, Minuutacten, 1759 Februari


Comptoire Gouda Capl ƒ 500 ƒ 4000 a 2½ vento ƒ 100: ffoncerten aen 1000 dito Hobrink „ 1„16„ 98„4 1000 van Jean

bousquet voor reeguen PaulEllin tot Londen voor Intrest op L52: 10 sterk 77410 twee Jaar 5 Guiniees


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 8891, JAN BARELS DE JONGE, Minuutacten, 1750 Januari 1-1750 maart 31


nagelaten kinderen van wylen den Heer Fierre Henri Bous quet genaamd Abraham Evera dus Dudoo Bousquet, Jean

Bousquet, Isaac Pierre Henry Bousquet en de minderjarige Jeanne Caroline Henriette Prous quet ieder


North Holland Archives » archive number 1617, Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (Oud Notarieel Archief Haarlem) » inventory number 1747, 90. Cornelis Gerlings, 1812-1842, 1736-1754 Minuten van allerlei notariële akten, 1812-1842, 2 januari 1828-16 december 1828


9009 Aen Loursen Jean Bousgriet 5000 ƒ 25000 En tot welk aandeel van ƒ 5000 van de Heeren Louis en Jean

Bousquet den hur Comparant geregtigt is geworden Oij acte van Covie en Quitantie van aato 9 febiua


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 12714, ISAAC POOL, Minuutacten, 1766 September 1-1766 December 30


. — en Van de Heeren M=r Jan Carel Bous quet Advocaat Abraham Everardus Dudoe Bousquet Jean Bousquet


North Holland Archives » archive number 1617, Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (Oud Notarieel Archief Haarlem) » inventory number 1747, 90. Cornelis Gerlings, 1812-1842, 1736-1754 Minuten van allerlei notariële akten, 1812-1842, 2 januari 1828-16 december 1828


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/