Search the transcripts » Search results


Calkoen 1614 den 8 Augustus 1736 Pieter van Diesen Jean Blanc ntraan


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 10430, DANIEL VAN DEN BRINK, Minuutacten, 1750 Augustus


Openbaar Notaris binne Amsterdam Monsr Pieter van deesen weduenaer van Maria Fere ter Eenre en Monsr Jean

Blanc ter andere zijde beyde wonen¬ de binne deese stad te kennen geeven de dat zyn Eerste Compts geme


Amsterdam City Archives » archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » inventory number 10430, DANIEL VAN DEN BRINK, Minuutacten, 1750 Augustus


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/