Search transcripts » Search results


beiegende, dat mede deselve schipper doorgans Sijn wacht versuijmt ende den meesten tijt de Gem: deposant Jacob

Sievers Hoochbotsman. desselffs wacht heeft waergenomen ver¬ claren wijders dat den 20=en Meij als sij


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.04.02, Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), inventory number 9339, Kamer Zeeland, INGEKOMEN STUKKEN VAN DE RAAD VAN JUSTITIE IN BATAVIA BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND, Kopie-criminele en -civiele processtukken van de Raad van Justitie in Batavia, 1638


. — Een in Margine beantwoorde Memorie gedateerd Rotterdam den 4. xber: 1786. aangaande Jacob Sievers


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.04.02, Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), inventory number 10016, Kamer Zeeland, INGEKOMEN STUKKEN VAN DE KANTOREN IN INDIE BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND, Stukken van de gouverneur en raden van Ceylon, Missiven van de gouverneur en raden van Ceylon aan de Heren XVII. Gedeeltelijk kopieën, 1789 jan. 26. Genummerd deel II


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/