Search transcripts » Search results


Brunning = in dorso in blanco Christian Schroder Vor mich vn H Anthony Meyer oder dessen ordre Arnold Henrich

Lange


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10377, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1745 december


J:G: Schneijder = in dorso in blanco = Johan Christoffen Berkemeijer Johan sterman Bielefeld Arnold Henrich

Lange Voor mij aen d'order de Hr.


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10482, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1757 juli


in leven huisvrouw van mede wylen Johann Dierck Wehlage, by het na te mel„ den testament van Arend Henrich

Lange abusivelyk genaamd Maria Lange in leven huisvrouw van mede Wylen Dirk Welage.

Maria Lange, Anne Marie Lange en Christi„ aan Lange, geweest zusters en broeder van Wylen Arend Henrich

Lange, in leven Arbeider, gewoone hebbende en op den tienden January Achttien Honderd Zeven en Dertig

Lange, krachtens deszelfs testament, gepasseerd ten overstaan van den Notaris Jan de la Chambre Karshoff


North Holland Archives, archive number 1617, Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (Oud Notarieel Archief Haarlem), inventory number 1799, Mr. Pieter Mabé jr, Minuten van allerlei notariële akten, 4 januari 1842-13 september 1842


Arnold henrich Lange tur miran sr.


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10415, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1749 mei


Rud: Sanderz dan merth in Rechuung Arnold Henrich Lange fur mich an die ordre herrn Casper Telting den


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10482, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1757 juli


Vef weeken naar dato betaale ue voor deesen mynen Cola Wissel Brief and order d' Heer Henrich Lange de


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 8732, Adrian Baars, Minuutacten, 1735 oktober


Johanes Heuneman valuta in Conto (was getekent) Arnob: Henrich Lange Op den 1 Vijftienden April des Jaars


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 12797, Hermanus van Heel, Minuutacten, 1749 januari 2-1749 april 30


Hinrich Lange valuta in rresnung Gerh: Fried von Gulich fur mies an Herrn Berend Bolland oder Arnold Henrich

Lange ordre fur mies an der ordre herr friederich H. schu Etze valuta von eensulbun Berend Bollard fur


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10509, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1759 december


van Elisabeth Lange in leven huisvrouw van Hinrich Huerkamp by het na te melden testament van Arend Henrich

Lange abusivelyk genaamd Anna Maria Lange, in leven huisvrouw van Hendrik Huurkamp gezamentlyk alzoo

Lange door Wylen Hendrik ter Leen by haar in huwelyk verwekt, by het na te melden testament van Arend Henrich

Lange abu„ sivelyk genaamd Elisabeth Lange in leven huis„ vrouw van Hendrik te Liene.— ten tweede


North Holland Archives, archive number 1617, Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (Oud Notarieel Archief Haarlem), inventory number 1799, Mr. Pieter Mabé jr, Minuten van allerlei notariële akten, 4 januari 1842-13 september 1842


Huutn zu Beverwyk in NandHolland Din Nocsmickt nuanganne doe ismer ingriland Muthar Lerudan Ahrend Henrich

Lange datalbet uit Zada akgrgangen fre m ijn, Een qenamtre Joston zuiv Exccutor dan gworsten Nonslaffrnschaaft


North Holland Archives, archive number 1617, Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (Oud Notarieel Archief Haarlem), inventory number 1799, Mr. Pieter Mabé jr, Minuten van allerlei notariële akten, 4 januari 1842-13 september 1842


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/