Search the transcripts » Search results


keleraij & schepenen Dr ignatius vander banck jan augustus van tieghem jan baptiste de lannoij guillaume

franc: beert jan baptiste boonijnck jooris van hoorebeke guillaume nolf jr jan baptiste d'erckel casletanus


Local Chronicles from the Netherlands 1500-1850 » Anoniem, en Philippus van de Maele. ‘Chronycke van Cortryck’. 1. Kortrijk, 1745. Fonds Goethals-Vercruysse, ms. 215. Rijksarchief te Kortrijk


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/