Search transcripts » Search results


te hebben ontvangen, van Cornelis Bartjes, mede binnen deze stad wonende, als in huwelyk hebbende Anna

Albers, eene Som= ma van vijf en Twintig Guldens, tot Complete voldoe= =ning van zoodanige Gelden,

voor bij dezen, zonder eenige reserve, met belofte van gedagte Cornelis Bartjes noch zyne huisvrouw Anna

Albers, terzake voor= schreve, niet verder of meerder te zullen Aanspree =ken, of moeilyk vallen,


North Holland Archives, archive number 1617, Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (Oud Notarieel Archief Haarlem), inventory number 1673, Pieter van Lee, Minuten van allerlei notariële akten, 2 januari 1828-31 december 1828


representeerd. door een Ander Geschiede in tegendeel zoo gedag te Cornelis Bartjes, als zyne huisvrouw, Anna

Albers, voor alle namaninge te zullen Indemneeren, Guarandeeren, en bevrijden alles Onder Zennikiatie


North Holland Archives, archive number 1617, Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (Oud Notarieel Archief Haarlem), inventory number 1673, Pieter van Lee, Minuten van allerlei notariële akten, 2 januari 1828-31 december 1828


Anna Albers, huisvrouw van en ten deze geadsis= teerd met Cornelis Hartjes, wonende aan de scheepma=


North Holland Archives, archive number 1617, Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (Oud Notarieel Archief Haarlem), inventory number 1673, Pieter van Lee, Minuten van allerlei notariële akten, 2 januari 1828-31 december 1828


Kinderen oft eenige ofkome lingen van dien in 't leven heeft nagelagen dan alleen Zes Kinderen met samen Anna

Albers Kroese de Requirante in deken) Evert albertiz kroes Mara Alberts kroeve Tweras Albertsz kroede


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10061, Philip Zweerts, Minuuutacten, 1763 januari 14-1763 december 31


December Anno 1649 gebooren, over dewelke als vader te boek staat, Albert Mensing en als moeder Anna

Albers t Cornelius Mollman, den 11de.


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 8637, Adrian Baars, Minuutacten, 1728 maart


Hendrick janse en magdalena. . . . . . . . „. . 1: 13: willem steen, en anna albers - - - - - - - - „


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.04.02, Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), inventory number 1333, Heren Zeventien en kamer Amsterdam, INGEKOMEN STUKKEN UIT INDIË, Overgekomen brieven en papieren, Overgekomen brieven en papieren uit Indië aan de Heren XVII en de kamer Amsterdam, Overgekomen brieven en papieren uit Indië aan de Heren XVII en de kamer Amsterdam, 1679 RRRR. Tweede boek: Westerkwartieren


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/