Number of individual entries


The 349,584,667 individual entries are from documents of the following 261 source types:


   Civil registration deaths
   Civil registration births
   Population register
   Civil registration marriages
   Church records baptisms
   Notarial records
   Church records marriages
   Church records burials
   Passenger registers
   Prayer card collection
   Militia records
   Death duties files
   Officiersboekjes
   Register of notices of marriage
   Workforce registration
   Overgenomen delen
   Member register
   Personnel-administration
   Family cards
   DTB Lidmaten
   Police reports
   Patient registry
   Police register
   Verzoekschriften
   Prison registers
   Foreigners register
   Census
   Registrations before 1811
   Studbook
   Vestbrieven
   Waivers
   Schepenakten
   Tax register
   Dead Book
   Peace Court
   Correspondence
   Cadastre
   Judicial register
   Slave register
   Registration honors
   Index on convicts
   Inscription prisoner
   Individual Files
   Management file
   District Court
   Schepenprotocollen
   Register of staff
   Obituaries
   Special registers
   Nedergerechten
   Studbooks
   Alien files
   Bonboek
   Residents lists
   Doodsoorzaken
   Registration Register
   Inschrijfregister
   Rechtelijke archieven
   Orphan Chamber Register
   Pension registry
   Bedelingsregister
   Directory
   Rollbooks district courts
   Reconstructed personal record cards
   Staat van dienst
   Poorter books
   Personal cards
   Baptism, Marriage and Burial Registers (DTB)
   Passport applications
   Dutch Government Gazette
   Confession books
   Wedding announcement
   Impost on burial
   Refugees
   Family pages
   Crew ship
   Transport tax
   Trouwgeld
   Deeds of sale
   Emigration Registers
   Judgments
   Personnel File
   Quaclappen
   Cemetery records
   Stemkohieren
   Inschrijvingsregister Vierdaagse
   Parochieregister
   Commission Books
   Inventory
   Institutional Registers
   Militie, landstorm en landweer
   Huiszittenhuizen
   Overledenen Gast-, Pest-, Werk- en Spinhuis
   Criminele vonnissen
   Market cards
   Patentregisters
   Quotisatie kohieren
   Registers of seats in the church
   Impost to marry
   Death registration
   Persoonsdossiers AIVD
   Civil books
   Judicial archives
   Ledenkaarten
   PoW cards
   Register of electors
   Waterloo gratificaties 1815
   Stamkaarten
   Toeristenregister
   Fines
   Chamber of Commerce
   Name adoption
   Mortgage books
   Deposit letters
   Transport deeds
   Kohieren hoofdelijke omslag
   Leerlingregister
   Inscriptions and epitaphs
   Loan Register
   Estate papers
   Roll of honor
   Person in civic guard
   Persoon in Provinciaal Archief
   Emigrants
   Begraafboek
   Petitions
   Verblijfsregister
   Royal resolution
   Ontvanger Generaal
   Verkaufsb├╝cher
   Military
   Registres Civiques
   Civiele procesdossiers
   Testament
   Speciekohieren
   Ordinance archive
   BS Incoming piece
   Signal register
   Act
   Verponding
   Averijgrossen
   ILVB-register
   Death
   Ambtboek
   Rechtbank van Eerste Aanleg
   Convicts
   Property cards
   Tax registers regarding fireplaces
   Comportement books
   Register van de prijswinnaars
   Buried
   Heffing collaterale successie
   Studentenregister
   District register
   Foundlings Register
   WIC documents
   Waarboek
   Bankruptcy file
   Register van eigendom
   Landstorm register
   Court of Justice
   Dienstboderegisters
   Inschrijfregisters - Rolboeken
   Authority
   Vluchtoordkaarten
   Procesdossier
   Resoluties
   Genealogy
   All kinds of acts
   Birth registration
   District Court
   Garrison register
   Rouwkaarten
   Official reports
   Registers of guarantee
   License
   Stemgerechtigden
   Wees- en armboeken register
   Wezen
   Hiding registers
   Construction files
   Appointments
   Employee
   Taxation
   Civil registration divorces
   Registratie
   Supreme Court rulings
   Register van kiesgerechtigden
   Pasfoto's
   Indemniteitsregister
   IOU
   House of Detention
   Salary register
   Information books
   Pottenbakkers
   Nuisance Act Permits
   Court martial
   Migrantenregister
   Register van verstrekte paspoorten
   Morgengaveboek
   Reizen van Engelandvaarders
   Declaration of death
   Hof van Assisen
   Stukken Raad van Brabant
   Court rulings
   House registry
   Secret register
   Declaration
   Criminal judgments
   Memorieboek
   Act of indemnity
   Rechtszitting
   Grootschippersgilde
   Register of Waterloo bonuses
   Extradition Request
   Patent Grant
   Civiele vonnissen
   Criminele procesdossiers
   Manspersonen
   Register of resident servants and servants
   Payment Register
   Estate division
   Ziekenregisters
   Database Flying Staff
   Civil registration Burials
   Prenuptial Agreement
   Gevangenisregister
   Receipt
   Sale
   State-built properties
   Voogdbenoeming
   ID document
   Enrollment in the military affairs registration
   DTB Suriname
   Staten en inventarissen
   Overeenkomst
   Aviation Department
   Review statements
   BS Recognition
   Detainees registration
   Gun permits
   Tractementslijst
   Rekening
   Grave
   Wedding
   Suretyship
   Notice
   Boedel
   Uitkoop
   BS Name change
   Rental
   Registratie tewerkgestelde
   Act of corpse discovery
   Compromis
   Family business register
   Schouw
   Protest
   Divorce
   Extract
   Seizure
   MortgageFind your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/