Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 37

Transcription

van de kragt van dien door mij Notaris Sijnde
onderrigt den voornoemde heer Boekhouden en
verdere Pieden voor alle namaningen aansprass
die hun Ed wegens deese uijtkeering soude mogen
werden aan gedaan op en tegens een Igelijk kost
& Schadeloos te Sullen indemneeren bevrijden
onder verband van hunne Respeteve perzonen
en goederen als na Regten
Reg
Dat aldus Passeareerde binnen Amster
dam ter presentie van Johannes Fre¬
drik godholt en Jan Boede meijndertsz
als getuijgen
dit + merk gesteld door Lena Sullijn
verklarende niet te konnen Schrijven
obbe Schagen
Johannes Fiedelk Gedholte
Jan hoede Me ders
Jan Verleij
Nots:

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (38)  Go to the previous page (36) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/