Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 365

Transcription

op heeden den 26 novem
berdes Jaars 1760
7
den 26e: or: 1755
g
heb ik Jan Verleij Notaris publicq bij den Ed: hove van
Holland geadmitteert binnen Amsterdam resideerende mij
met de nagenoemde getuijgen uijt de naan van Schipper
jerk Janse Wouter vervoegd ten huijse van de Heer
Pieter de Clercq en also deselve gezegt wierd niet thuijs
te Sijn aan desselffs Comptoir bediende Johannes
Bouman gedaan en de volgende Insinuatie & protestatie
Suss
Also de legdagen van 't ^ Schip de Jonge Jan Arent
gevoerd door Schipper Tjerk Janse Wouter gekomen
hormenziel
van ^ hier bestede reets den 24e: deser Sijn geexpireert
De
Sondee dat gij heer Pieter de Cereg
partije Koolzaat
voor ze met het selve Schip van Hormerziel
Herwaerls overgebragt gehek hett doen ontlosen
Soo doed de gemelde Schipper tegens te geinsirueerde
door mij Notaris en presentie van Getuijgen wel
Expreselijk protesteeren van alle kosten Schadenen
entressen Soo Uijt hoofde van Verloop van Eegdagen
als Andersints Rj hem Insenaant door voorn
Ophondenge Reets geladen gelieeden en verder t hebben
en t lijden an all 't geene waer van Na Regtenen
dese heerder Geproteseerd kan off mag werden en
^ der
alle 't selve te vinder en ialen als na Rade met
Verdre Aan Zegginge dat gij als nog dat gedagte Zaart
Goden ten Spoedigste Sigtt gelieve te dsen ont¬
lossen met en onder Protest als boven
Waer op de voornoemde Johannes Bouman
antwoorde dat hij Sijn patroon de boodschap Sou
doen, en heb ik Notaris hem mijn naam & woon
plaats bekend gemaakt

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (366)  Go to the previous page (364) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/