Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 332

Transcription

Op heeden den
November des Jaars 1755 Compareerden
voor mij Jan Verleij Notaris publicq bij de Ed
hove van holland geadmitteerd binnen
Amsterdam Resideerende
Can
ƒ 37 7
Der 13: Nov
Teunis Jansz voor Knegt varende op 't hraak¬
1760
Schip van Schippr: Barteld Sckelharing ter wiens
g
requisitie en ten behoeve van die 't verder mogte
aangaan hij Comparant (die van genoegzamen
ouderdom is) heefft getuijgt en verklaerd, Soo als
denselven Schippr: Barteld Pekelharing ten
dese mede Compareerende heefft gecertificeerd
en geaffirmeerd
Dat hun voornoemde Schip den 18e: October
deses Jaers 1700 alhier is beladen met Sacken
tarw om daer mede te werden overgevoerd na
Campen; en welke in hun gemelde Schip behoorlijk
geplaast en geworden Sijn
Dat hun gedagte Schip voor en op't Laden
volgens hunne bevindinge was hegt en digt
en voorts van al het nodige voorzien en verzorgt
de Mast met broekingen voorzien
en de Pompen gebraauk
en bij hun vertrek de Luijken van 't ruijm
met kleden gedekt en digt toe gespijkert, behalven
t Kistluijk voor de mast; 't welke egter gefleeten
en digt toe geweest is.
Dat Sij also met hun voornoemde Schip
den 20e: Octobr: 's namiddags van dese Stad
vertrocken, quamen tegens den avond onder
Durgerdam, daer Sij om dat 't hard begon te
waijen ten anker gingen, en daer Sij den 21e: dito
om de harde wind Leggen bleeven; 's nagts
tusschen den 21e: en 22e: dito Ligten Sij hun anker
met goed weer en Zijlden voort; maer eer Sij
Schokland bereijken konden wierden Sij overvallen
door een harde wind uijt 't Zuijden met hoog

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (333)  Go to the previous page (331) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/