Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 324

Transcription

Op heeden den 15
NoTember des Jaars 1765 Compareerden voor mij
Jan Verleij Notaris publicq bij de Ed: Hove van
holland geadmitteerd binnen Amsterdam
Reeiderende,
375
den 11e: noven
1760
Haije Broers Stuurman Anne Jansz kok
Auke Jelles en Pieter gerbens Matrosen alle vier
van genoegen Ouberdom en in die bedeningen
nu Jongst gevaren hebbende op 't Schip de
Mania Lorete daar Schipper op is otse gerkes
Droge Terwiens Requisitie Sij Com
paranten hebben getuijgd en verklaard
Dat hun voornoemde Schip in de maanden Augustus
en Septembr: deses Jaers 1760 te Petersburg is baladen
met vaten Talk packen Jugten packen Linnen packen
hasevellen vaten borstels & bonden Tors &ca: alle
welke goederen in hun Schip behoorlijk gestuwt
geplaast en wel versorgt gewonden Sijn; Sijnde
de Tors niet geplaast onder op off nevens eenige
broeijende waren nog ook niet op eenige onbe¬
hoorlijke plaatsen in 't Schip off omtrent de pompen
als Sijnde met goede pompzoden daer van
behoorlijk gesepareerd geweest; Sijnde de Vaten
Talk geplaast op de buijkdenning en de verdre
Lading daer boven op
Dat het gedagte Schip voor en op 't laden
was gecacfaat en volgens hunne bevindinge
ook hegt en digt Sijnde voorts ook behoorlijk
gegacviert en verbers na Zeemans gebruijk
van al het Nodige voorsten en verorgs
en bj hun vertrek nad de luijken ot
presenningen gedelt en digt te geschalkt
en de mast en pompen met kragen wel
voors een So dat het Schip in gerequireerde
Staand was om Coop mans goederen behoorlijk
overze te konnen voeren

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (325)  Go to the previous page (323) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/