Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 322

Transcription

LS
't Recollement Luijde
Wij Burgermeestern en Regeerders der Stad
amsterdam doen Cond een igelijk dien 't behoort
en Certificeeren voor de waarheijd dat voor ons
gecompareerd Sijn Abe gevlrandsz en Michiel
koel dewelke met Solem nele Edde ter Squi¬
sitie van Bjamin Henseen ten behoeve
Soude
van die 't verder mogt aangaan getuigd en
verklaerd Zo als den Selve Benjamn Hens
ten deesen meede Compareerende met Eede als
vooris heeff gecertificeerd en geaffirireerd den
inhoud van de vorenstaande Verklaring hun
door den ondergeschreve Secretaris voorgelesen
Waarheid te Syn en daar bij te persisteeren
Zo waarlijk meest hen God Almagtighel
pen Destoirconde dezer Steede Segel ter
saake hier ondergeductst de 11 Novenber
1760 was geteekend
D: Hooft

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (323)  Go to the previous page (321) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/